11. 3. 2023

Duchovní obnova - 8:45 - s P. Tomášem Petráčkem

Obnovit v sobě duchovní život natolik, aby se naše duše více přiblížila k Bohu: jde v podstatě o náročný proces, při němž se musí nejdříve člověk zbavit nánosu toho všeho, co ho od Boha mohlo vzdálit (i když člověk sám ten pocit vzdálení vůbec nemusí mít), aby následně mohl více vidět věci Boží. Samotný křest anebo přijímání svátosti ještě neznamenají, že nemůžeme podléhat pokušení Bohu vnucovat své představy, jako tomu bylo i u apoštola Petra, jenž přesvědčoval samotného Krista, že utrpení a kříž nejsou potřebné. Duchovní obnovu má vždy vést zkušený křesťan, ideálně duchovní. Letos se toho u nás ujme významný teolog profesor Tomáš Petráček.
Začíná se v 8:45 a končíme v poledne mší svatou.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.