1. 12. 2019

Žehnání adventních věnců

Věnce budou požehnány při obou mších. Před začátkem mše své věnce položte před oltář.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.