20. 3. 2022

Pomazání nemocných a neděle plná příprav

Příští neděli se při obou mších bude udělovat svátost nemocných – přijmout ji mohou ti vážně nemocní, kteří jsou vystaveni nebezpečí smrti anebo senioři nad 75 let, kteří pro udržení zdraví berou různé léky a nepřijali tuto svátost alespoň rok.
Odpoledne bude patřit pravidelným aktivitám. Od 15:00 příprava k biřmování a v 17:00 příprava rodičů ke křtu dítěte.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.