8. 5. 2020

Modlitba za Angolu

Po získání nezávislosti roku 1975 vládla v zemi marxisticko-leninská diktatura, podporovaná Sovětským svazem a Kubou.
Modleme se za všechny oběti komunistických režimů, kteří trpěli ekonomicky, společensky nebo i na životech a za jejich schopnost odpustit těm, kteří je pronásledovali.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.