7. 4. 2019

Třetí skrutinium

Z letošní skupiny hledačů se pro křest o Velikonocích v naší farnosti nakonec rozhodla jedna dospělá katechumenka Anička Macurová. Křest je však nejen událost, odehrávající se mezi člověkem a Bohem, ale i zařazení do konkrétního společenství církve. Záleží jen na nás, jak ji přijmeme a jakou pozorností ji zahrneme i během této mše v 9:00, kdy proběhne již první část křestního obřadu, který vyvrcholí o Velikonocích.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.