30. 9. 2022

Společné modlitby - úterý a pátek

Přijďte se společně modlit do našeho kostela: v úterý růženec, v pátek večerní modlitbu z breviáře. Začátek vždy v 17 hodin

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.