6. 7. 2020

Večer o Argentině

Osobností a známých jmen, které dala za posledních sto let světu právě tato velká jihoamerická země, je bezpočet. Jen namátkou stačí vyslovit jména jako Gabriela Sabatini, Diego Maradona, Eva Perón nebo Che Guevara. A Jorge Mario Bergoglio – nynější papež František! V přímluvách, které naleznete na farním webu i v kostele za lavicemi, se dozvíte řadu informací. Nejlépe však uděláte, když přijdete na koncipovaný večer, kdy kromě mše svaté budete slyšet geografické, bezpečnostní i náboženské zajímavosti. Navíc se můžete setkat s argentinským velvyslancem v ČR a vyslechnout si dopis jednoho z argentinských biskupů. Celý červenec také budeme moct opět pomoct jednomu charitnímu projektu, týkající se země, za kterou se naše farnost modlí.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.