6. 11. 2019

Biblický večer

DRUHÁ CESTA DO EGYPTA

Rychle složili vaky na zem a každý otevřel svůj. On je postupně prohledal, od nejstaršího po nejmladšího. Pohár se našel v Benjaminově vaku. Tehdy si roztrhli šaty, každý naložil vak na svého osla a vrátili se zpátky do města.

Genesis 43-44

Sedm let hladu je dlouhá doba, a i když Jakub odmítá na cestu do Egypta pustit nejmladšího syna Benjamina, tentokrát nemá na výběr. Bratři se před Josefem nemohou objevit bez něho. Nezbývá než věřit Bohu, že je bude doprovázet. Zatímco Josef své bratry poznává, oni jeho nikoli. Může tento Bohem vedený muž použít lest, aby vyzkoušel, zda se jeho bratři mezitím změnili? Do Benjaminova vaku nechá ukrýt svůj kalich, aby ho pak obvinil z krádeže.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.