13. 11. 2019

Biblický večer

SMÍŘENÍ S BRATRY

Josef řekl svým bratrům: „Já jsem Josef. Můj otec je tedy naživu?“ Bratři však úžasem a zděšením nebyli schopni odpovědi. Josef bratry vybídl: „Pojďte blíž.“

Genesis 45

Nejde pouze o dramatický zvrat v dosavadním příběhu o Josefovi, ale o důležité poselství, které Bůh zjevuje svému vyvolenému lidu, ať už jde o Izraelity anebo o nás pokřtěné katolíky. Na počátku celého spletitého vyprávění je bratrský spor, na jeho konci upozornění: „Cestou neveďte spory!“ Co jiného by mělo doprovázet i nás na životní cestě, než právě Boží Slovo?

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.