26. 6. 2024

Biblický večer

204. SOUHRNNÝ POHLED NA VYHLAŠOVANÝ ZÁKON

Deuteronomium, kap 2

Centrálním bodem židovské zbožnosti, a to jak rituální, tak praktické v obyčejném životě, byla a je věrnost Zákonu. Ten není dílem lidským, ale přímo Božím. Proto se nesmí ztratit a nesmí zůstat zapomenutý. Ze všech deseti vět, známých jako Desatero, se postupně rozvine podrobný popis rubrik a norem, které má zachovat nejen příslušník kněžské třídy, ale každý, kdo přežil. Už nikdy se nesmí stát, aby Židé ztratili Bohem zaslíbenou zemi, už nikdy se nesmí stát, aby zapomněli dodržovat cokoli, co jim bylo na hoře Sinaj zjeveno. Kniha Deuteronomium se tak stane v synagogách nejčtenější i nejvíce vysvětlovanou knihou Tóry.

Biblické večery se konají každou středu na faře po skončení mše svaté (zač. v 17:30)

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.