25. 3. 2022

Slavnost Zvěstování Páně a křížová cesta matek

Jako každý pátek bude od 15:00-17:00 hod otevřený kostel k osobní modlitbě a zastavení. A v 17:00 hod začíná křížová cesta matek.
V pátek je slavnost Zvěstování Páně, je to církevní slavnost rodičů a dětí, s prosbou za narozené i nenarozené děti; přede mší v 17 hodin je křížová cesta zaměřena na vztah matek a dětí.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.