23. 3. 2019

Postní duchovní obnova

Jeden z nejvyhledávanějších pražských kazatelů, redemptorista Petr Beneš, zavítá do bubenečské farnosti, aby svými promluvami, modlitbou i svátostí smíření doprovodil každého z nás, kteří se toto sobotní dopoledne rozhodneme prožít v ztišení a rozjímání jako přípravu na letošní Velikonoce; zahájení je v 9 hodin v kostele.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.