9. 9. 2022

Nešpory - pátek 17:00 hod

Večerní modlitba nešpor / 9., 16., 23., 30. 9. 2022

Tváříme se, že ve vztahu k Bohu je u nás víceméně vše v pořádku. Ovšem obvykle pouze do té doby, než si připustíme, že Bůh nám není rovnocenný a má právo od nás požadovat, jak máme správně žít, jak se správně chovat v jakékoli životní situaci, jak správně mluvit, jak korigovat své myšlenky, jak a čím formovat naše názory, a dokonce i to, jak se máme správně modlit. Ano, modlitba není náš vynález, o němž máme právo sami rozhodovat, kdy, jak a co se vlastně máme modlit. Hned první Boží přikázání, které si lidstvo nese s sebou od hory Sinaj vyprahlou životní pouští i v opevněných sídlech, se týká komunikace s Bohem. Bůh chce, abychom se modlili dvojím způsobem: osobně a společně. Nejen osobně. A nejen alternativně, buď, anebo. Obojí je důležité. Se společnou modlitbou, zejména když má jít o modlitbu vlastními slovy, však už většina z nás má problém. A je na nás, zda s tím něco chceme udělat. Prvním krokem může být i páteční společná večerní modlitba v kostele. Přijít sám a připojit se k těm, kteří se modlí, anebo přijít s přítelem, manželem, synem (přítelkyní, manželkou, dcerou) a začít se modlit spolu. Výhodou je, že tady už ta slova dopředu připravil někdo jiný.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.