3. 2. 2020

Modlitba za Albánii

Albánské obyvatelstvo tvoří dvě etnické skupiny: Ghegové na severu a Toskové na jihu země.
Modleme se za pokojné soužití těchto dvou etnických skupin, aby mezi nimi ani v budoucnu nevznikl tak vážný spor, který by přinesl nenávist či rozdělení země.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.