6. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

Zásadním zásahem do života původního berberského obyvatelstva bylo vybudování transsaharské dálnice v druhé polovině 20. století.
Modleme se za velké dopravní a spediční společnosti, aby si byly vědomy toho, že i Sahara má svá klimatická pravidla, která lze snadno narušit, a zhoršit tím tamější životní prostředí.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.