9. 1. 2019

Biblický večer

MOUDROST

Biblický večer vede bohoslovec Michal Hladík.

Moudrostí oplývají králové a Honzové v pohádkách, ale přesto moudrost není
něčím smyšleným, čeho v reálném životě nelze dosáhnout. Z mudroslovných knih Písma víme, že základním impulzem k moudrosti je bázeň před Hospodinem a že má více rovin. Kdo je moudrý, tomu je vlastní praktické umění žít.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.