12. 11. 2022

Do 15.12 se hlaste: na Přípravu k biřmování a k Modlitbě za zemřelé

Od této chvíle až do 15. prosince je možnost hlásit se ke dvěma akcím:

a) na přípravu k biřmování (pokřtění od 17 let výše, kteří už byli u první zpovědi a svatého přijímání)

b) k modlitbě za zemřelé v roce 2023 (napsat na lísteček jména a data úmrtí vašich blízkých)

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.