29. 11. 2020

Žehnání adventních věnců

Nejpozději 5 minut (nutné!) před začátkem každé mše svaté můžete přinést k požehnání svůj adventní věnec, po skončení mše si ho již požehnaný zase můžete odnést domů.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.