18. 8. 2023

Návštěvy seniorů

Ještě donedávna chodili pravidelně mezi nás a někteří z nich byli velmi čilými a aktivními farníky. Stáří a nemoc však s sebou často nesou i imobilitu, kdy jsou odkázáni na péči jiných, nejednou někoho úplně cizího. Bude to do budoucna určitě jeden z velkých úkolů naší komunity – umět se postarat o ty, kteří nemají vlastní rodinu anebo které vlastní rodina odvrhla třeba proto, že jsou kvůli nemoci či stáří pomatení na rozumu anebo občas nesnesitelní. Než najdeme společně řešení i dostatek ochotných a pracovitých dobrovolníků, tento prázdninový pátek je navštíví za nás všechny otec Miloš. Nahlásit je můžete e-mailem anebo prostřednictvím sms průběžně, nejpozději v úterý 15. srpna.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.