16. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Více než polovinu HDP tohoto ostrovního státu tvořily donedávna příjmy z turismu.
Modleme se za obyvatele Antiguy a Barbudy, aby se brzy vyrovnali s poklesem turistického ruchu a i přes nedostatek vody nalezli zdroj obživy v původním domácím zemědělství.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.