26. 11. 2020

Ranní mše svatá

Jako obvykle ve čtvrtek, i dnešní den můžeme začít společným slavením eucharistie, začínáme přesně v 6:30

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.