24. 12. 2020

Roráty při svíčkách

Poslední roráty - i dnešní ráno se probouzíme stále do adventu, takže si můžeme přivstat a být nejpozději v 6:25 v kostele, kde proběhne mše svatá s latinskými zpěvy a při svíčkách.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.