3. 9. 2020

Opět ranní mše svatá

Po dvou měsících zahajujeme čtvrteční ranní mše svaté v 6:30 - můžeme tak začít den Eucharistií a svátostným požehnáním!

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.