18. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Katolická církev není na území Afghánistánu oficiálně povolena a přestup ke křesťanství je přísně zakázán.
Modleme se za všechny křesťany, kteří i přes tyto zákazy v zemi vykonávají misijní nebo charitativní činnost, aby našli správný způsob ohlašování evangelia svými skutky.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.