17. 6. 2023

Kněžské svěcení jáhna Michala Hladíka

V sobotu 17. června 2023 se v katedrále v 10 hodin uskuteční kněžské svěcení jáhna Michala Hladíka, shromážděme se v katedrále dostatečně včas a přijďme společně prožít tuto historickou událost naší bubenečské farnosti.
O týden později v sobotu 24. června 2023 v 15 hodin bude P. Michal Hladík v našem kostele slavit primici, tedy první slavnostní mši sva-tou. Počítejme prosím s účastí, jde o jeden z největších dnů celé naší farnosti za poslední desetiletí.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.