17. 6. 2022

Otevřený kostel - Nešpory - Hledači

V pátek můžete přijít do kostela už v 15:00 hod, bude otevřeno pro osobní tiché zastavení, modlitbu či poděkování za uplynulý týden. od 17:00 začíná modlitba nešpor, následuje od 17:30 mše svatá a v 18:30 na faře pokračuje další setkání hledačů.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.