2.12. 2018

1. neděle adventní

Před oběma nedělními bohoslužbami je možné přinést k požehnání adventní věnec.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.