11.11. 2018

Sbírka na farní i arcidiecézní charitu

Peníze, které se vybírají v kostele během mše svaté do tzv. „kasiček“, jsou vždy po mši svaté pečlivě spočítány paní pokladní, podepsány zástupci ekonomické rady a farářem a odvedeny na běžný účet v bance. Nedělní sbírka je pak zdrojem financování všech společných nákladů na provoz, nákupy a běžné malé opravy. Až na letní měsíce je jedna nedělní sbírka ale odváděna na účet pražského arcibiskupství, a to vždy na speciálně určený úmysl. Listopadový se týká provozu a charitních výdajů Arcisbikupství. Kdo bude v tento den chtít, může si vybrat a část svého příspěvku vhodit do kasičky v kostele, která se stane základem pro fond naší vznikající farní charity.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.