12. 3. 2023

Pomazání nemocných

Jde o svátost, kterou z pověření Ježíšova udělovali už apoštolové vážně nemocným, kteří se přiblížili k závěru svého života a odchodu na věčnosti, Právě toto je cílová skupina pomazání nemocných i dnes: vážně nemocní a senioři, kteří jsou ochotni si přiznat, že žijí už pouze díky lékům, které jim upravují tlak anebo činnost jiných důležitých orgánů. Po dosažení 75 let života je to víceméně již každý senior; i když se cítí fit, věk neoklame a jeho organismus je na odchodu. Svátost nemocných bude udělována při obou nedělních mších a dříve, než ji někdo přijme, by se měl očistit od svých hříchů ve svátosti smíření, tedy v předchozích dnech přistoupit ke zpovědi.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.