20. 3. 2020

Noční křížová cesta

Ve 21 hodin se ji dnes u Sv. Gotharda modlí koordinátoři duchovní i materiální pomoci, otec Miloš Szabo a Jakub Sobotka

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.