10. 4. 2022

Květná neděle - žehnání ratolestí - Svatý týden

Příští neděle je Květná neděle, každá mše (v 9:00 hod a v 10:30 hod) začíná u fary. Součástí mše je žehnání ratolestí, které si lidé přinášejí s sebou – prosím prožijme liturgii i tím, že se na ni připravujeme už doma, a zajistěme si nějaké větvičky, které pak budeme mít doma aspoň během Svatého týdne.

Svatý týden / 10.–18. 4. 2022

Je to nejposvátnější čas celého roku, a je pouze na každém z nás, zda ho prožijeme více s Ježíšem, který pro naši spásu umírá a vstává z mrtvých. Tak jako si někdo pouštěl každý den zprávy z olympijských her, jako si někdo každý den četl, co nového na Ukrajině anebo si každý den před odjezdem na dalekou cestu postupně chystá své zavazadlo, můžeme v tomto času každý den v bubenečské farnosti být chvíli v kostele. Na Květnou neděli žehnáme přinesené ratolesti, které pak ve vázách mohou připomínat, co si připomínáme. V pondělí se zaposloucháme do gregoriánských zpěvů Jeremiášových nářků, v úterý přijmeme svátost smíření, ve středu eucharistii při mši svaté. Ve čtvrtek se v kostele společně vydáme do večeřadla, v pátek na Kalvárii. V sobotu navštívíme Boží Hrob a večer se účastníme křtu nových dospělých. Na Boží hod velikonoční oslavíme Ježíšovo vzkříšení a v pondělí si necháme požehnat přinesené pokrmy a nápoje.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.