16. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Afghánistán produkuje většinu opia ve světě.
Modleme se za lidi, kteří podléhají drogám, aby se vymanili z této závislosti a řešení svých problémů hledali a nacházeli nejen u odborníků, ale i v silných přátelských vztazích.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.