5. 10. 2019

Farní brigáda

Práce na farní i kostelní zahradě, vynášení nepořádku, prořezané stromy, štípání dříví, první velký úklid fary, stěhování starého nábytku atd. Začátek je v 9 hodin.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.