14. 9. 2021

Zasedání PRF

Je to poslední zasedání stávajících radních, kteří byli zvoleni a jmenováni před pěti lety. Od té doby se ve farnosti mnoho změnilo, někteří lidé odešli nejen z farnosti, ale obecně i z církve anebo dokonce z tohoto světa. Ti, co byli na začátku zapáleni, se cítí vyhořelí, a naopak někteří se pro víru v Boha i pro Boha samotného zapálili nově. Jelikož v dalším období už bude sestava farní rady poněkud obměněná, hlavním bodem programu bude ohlédnutí za zmíněnými pěti lety, příprava voleb do nové pastorační rady a nezbytné kroky k zajištění plynulého přechodu od jedné sestavy k druhé. Ti, kteří ve farnosti zůstali, budou požádáni o pomoc s některými zářijovými a říjnovými akcemi, a to nikoli jako radní, ale jako zkušení a ochotní farníci. Poděkovat jim může kdokoli: zasedání zahajujeme mší svatou v 17:30.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.