4. 4. 2022

Modlitba za bezpečný svět - večer pro Burkina Faso 18:15

Farní projekt Modlitba za bezpečný svět pokračuje i v dubnu. 17:30 mše svatá s úmyslem za Burkinu Faso; 18:15 prezentace základních informací. Následně proběhne výklad historických a náboženských souvislostí a monitoring současného dění v zemi.

Úmysly na každý den jsou za kostelními lavicemi; opakovaně prosím zejména rodiče: modlete se se svými dětmi za svět, ve kterém budou žít.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.