10. 3. 2019

První skrutinium

Z letošní skupiny hledačů se pro křest o Velikonocích v naší farnosti nakonec rozhodli dva dospělí katechumeni – Anička a Jakub. Křest je však nejen událost, odehrávající se mezi člověkem a Bohem, ale i zařazení do konkrétního společenství církve. Záleží jen na nás, jak je přijmeme a jakou pozorností je zahrneme i během této mše v 9:00, kdy proběhne již první část křestního obřadu, který vyvrcholí o Velikonocích.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.