20. 6. 2021

Te Deum

Kostel svatého Gotharda v Bubenči stojí na náměstí,
na němž je kromě něj ještě jedna důležitá budova,
a to budova školy. Kdysi to byla bubenečská radnice,
od roku 1920 Obchodní akademie. Málokdo však ví,
že právě na tomto místě stávala stará bubenečská
škola, o níž se píše právě v tomto čísle Gotharda na
straně kroniky. Žáci navštěvující tuto školu se sice
pravidelně účastnili některých bohoslužeb v průběhu celého školního roku, dvě data však byla důležitá jak pro ně, tak i pro jejich učitele: na začátku
školního roku chodili do kostela prosit Pána Boha
o pomoc a požehnání, na jeho konci zase děkovat za
všechno, co obdrželi a co prožili. Při první slavnosti se zpíval hymnus Veni Sancte Spiritus, při druhé
zase Te Deum. Dnes již sice děti, studenti a pedagogové z naší farnosti chodí do mnoha různých škol,
ale ty dvě události na začátku a na konci školního
roku se stále konají.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.