21. 6. 2022

Oblečky! Vyberte - odneste! Zdarma! Dnes po mši! Na faře!

Naše farnost se připojuje ke swapování – vzájemné výměně zboží. Nejde pouze o charitu a pomoc druhým, ale především o smysluplné využívání toho, co nakupujeme nebo dostáváme. Nyní to bude dámské a pánské oblečení na jaro a léto: V úterý večer po mši svaté bude prohlídka a výběr pro nošení. Více na letáčcích v kostele!

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.