24. 12. 2021

Půlnoční s Rybovkou

Ve 24:00 na Štědrý den se můžeme setkat v kostele sv. Gotharda v Praze Bubenči. A prožít vigilii Narození Páně za zvuků tradiční České mše vánoční skladatele Jakuba Jana Ryby.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.