13. 1. 2023

Prostor pro modlitbu - nešpory - setkání hledačů

Od 15:00-17:00 otevřený kostel. V 17:00 modlitba nešpor, následuje mše svatá a v 18:30 proběhne setkání hledačů.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.