21. 1. 2022

Otevřený kostel, nešpory a setkání hledačů

Zasvěcený den sv. Anežce Římské
Otevřený kostel 15:00 - 17:00 hod
Modlitba nešpor 17:00
Mše svatá 17:30
Setkání hledačů 18:30

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.