23. 11. 2021

Zasedání pastorační rady

Dvě říjnové neděle jsme vybírali členy do nové pastorační rady bubenečské farnosti. Z tajných voleb, v nichž každý přítomný farník mohl zakroužkovat čtyři jména, nakonec vzešlo toto desetičlenné grémium: P. Miloš Szabo (jako předseda), Anežka Holečková (zastupující charitní činnost farnosti), Matej Jendroľ (dosavadní člen ekonomické rady a správce farního centra), dále Patrik Benda, Eva Červená, Ondřej Fajstavr, Eva Kličková, Šárka Kopová, Kateřina Trlifajová a Jiří Václavek. První řádné zasedání tohoto důležitého farního orgánu proběhne v úterý 9. listopadu, začínáme společně slavenou mší svatou, a kromě organizačních záležitostí (ustavení místopředsedy PRF, zapisovatele a volbu zástupce do ekonomické rady farnosti) bude nejdůležitějším bodem jednání zapojení naší farnosti do přípravy celocírkevní synody, svolané papežem Františkem.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.