25. 12. 2020

Boží hod vánoční

Z důvodu narůstajícího počtu nemocných jsou slavnostní vánoční mše rozděleny následovně:
rodiny s dětmi a senioři - o vigilii na Štědrý večer
ostatní věřící:
7:00 - pastýřská (nahrazuje půlnoční)
9:00 (neveřejná, straamovaná!
10:30 - vánoční mše s koledami

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.