6. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Na slavnost Zjevení Páně si povídáme a začínáme se modlit za Afghánistán. Země, o níž se v posledních letech píše, mluví a jedná velmi často. Země, kde válka, smrt a chudoba nejsou prázdným pojmem. Země, o kterou se z různých důvodů zajímají i světové velmoci. Země, kde v blízké minulosti umírali i čeští vojáci. Země, o níž na svých stránkách píše české Ministerstvo zahraničních věcí i tato slova: „Žádný region v Afghánistánu nelze považovat za bezpečný. Bezpečnostní situace je nestabilní a nepředvídatelná v celé zemi...“ Po mši následuje představení země a krátká diskuse.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.