28.11. 2018

Biblický večer

ANDĚLÉ V BIBLI „Bůh slyšel chlapcův hlas: Boží anděl zavolal na Hagar z nebe.“

Již několikrát jsme se v První Mojžíšově knize setkali s anděly. Střeží rád poté, co o něj člověk svým hříchem přišel, navštívili Abraháma a řekli mu, že Bůh splní slovo, které mu dal, dvakrát zachrání Hagaru a jejího syna Ismaele před jistou smrtí v poušti a nedovolí, aby Izák zemřel jako zápalná oběť. Kdo jsou andělé podle naší víry?

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.