14. 9. 2021

Povýšení sv. Kříže

Mše svatá 17:30. Od 17:00 modlitba růžence.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.