16. 6. 2023

Výstav Eucharistie - modlitba nešpor - mše svatá

V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, celé odpoledne (15:00-17:00) je v kostele výstav Pána Ježíše v Eucharistii – přijďte v tichosti adorovat, od 17:00 je pak společná modlitba nešpor, od 17:30 mše svatá.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.