15. 4. 2022

Velký pátek - Křížová cesta - Přísný půst

Na Velký pátek, tedy den přísného půstu proběhne zároveň od 15:00 hod poslední křížová cesta. To je také čas, kdy končí postní kasička pro pomoc sestrám karmelitkám v Drastech.
Mše svatá v 17:30 hod.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.