18. 6. 2024

Dětské odpoledne na kostelní zahradě

Vzhledem k počasí se dětské odpoledne z 28. května 2024 na kostelní zahradě překládá na úterý 18. června. Začínáme v 15 hodin - přijďte se s dětmi zabavit před koncem školního roku!

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.