14. 9. 2022

Biblický večer - středa 18:30

150. KOŽNÍ CHOROBY A NÁKAZY

Leviticus, kap. 13

I když v mnoha překladech této kapitoly knihy Leviticus nalezneme zmínku o malomocenství, lepru na Blízkém východě až do doby Alexandra Velikého v této době ještě neznali. Popsané případy jsou tedy různé druhy kožních nemocí, většina z nich byla nakažlivá a při nedostatečné léčbě a izolaci ohrožovala i ostatní členy společenství. Stejně tak byly „nakažlivé“ i plísně a hniloby na zdech či na různých věcech, které člověk používal. Zatímco ostatní pohanská náboženství připisovala těmto nákazám různý magický původ, Bible se omezuje na suché konstatování jejich existence. Mnohem důležitější než poznání toho, odkud se tyto nákazy berou, je vědění, jak se jich zbavit a následně jak Bohu za jejich vyléčení poděkovat. Stejně jako v jiných případech i tady lze vysledovat vděčnost za život jako takový, jejž věřící člověk nesmí brát jako samozřejmost.

Biblické hodiny probíhají dvojím způsobem: pro farníky je připravený biblický večer na faře každou středu v 18:30, pro ostatní je nahraná biblická hodina na speciálním youtube kanálu BIBLICKÁ HODINA V BUBENČI.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.